Slaktarn´s gård är ett familjeföretag, men mest av allt ett livsprojekt. Här arbetar vi för välmående djur och människor, en levande jord, och livskraftiga ekosystem. Som en del av detta skapar vi fantastiska råvaror, så som kött, ägg och grönsaker fulla med näringsämnen och smak.

Vi som har driver Slaktarn´s Gård heter Kristina och Magnus. Vi har bott här sedan 2010, och har sedan dess arbetat för att väcka upp den gamla familjegården till liv igen, efter att stått obrukad och obebodd under några decennium. Här finns nu barn och nötkreatur, höns och katt, och alla de arter som skogen och markerna inhyser. Och hela tiden arbetar vi vidare med att fylla våra marker med en biologisk mångfald som främjar livskraften hos oss alla.

Vårt arbetssätt är innovativt och nytänkande, allt för att bit för bit bygga upp ett jordbruk som främjar välmående och livskraft hos både djur, människa och naturen som omger oss. För oss hör alla dessa tre delar ihop och är beroende av varandra. Livskraft i samspel, helt enkelt.

Är du nyfiken på hur vi arbetar med djur, natur och människa så är du välkommen att kontakta oss! Vi pratar gärna om Holistic Management, lokal matproduktion, vikten av resilienta lokalsamhällen, jordens microorganismer och landsbygdens triumfkort. Eller följ vårt arbete och familjeliv på gården via Kristinas blogg – SlaktarStina.se

Där kan du läsa målande berättelser om vårt liv och arbete här på  Slaktarn´s gård, och en del tankar och historier kopplat till familjelivet och uppbyggnaden av ett regenerativt jordbruk i obygden.

Väl mött!

/Kristina och Magnus

Slaktarn´s Gård