Följande meningar finns att läsa om avvikelserapporter;

Rapportering om avvikande händelser är en av hörnpelarna till att förbättra säkerhet och kvalité i arbetet. En avvikelserapport ska i första hand fokusera på vad som har inträffat, inte på vem som var inblandad. Rapporten bör heller inte innehålla spekulationer om vems fel det var. 

Och med de orden i huvudet, så lämnade jag in en avvikelserapport till gårdens skyddskommité om när jag rev brännässlor utan handskar. Effekterna lät sig inte dröja.

Först blev det genomgång av arbetsrutiner med samtliga arbetare. Sen såg vi över förrådet med arbetskläder. Det behövdes viss komplettering med storlekar, men nu är det fixat. Kolla in kollektionen!

Kompletta med reflexer, knäskydd, verktygsfickor och bälte. Ett par arbetshandskar i storlek 0, sen så är förrådet komplett. Avvikelserapporter lönar sig.