Nu när du har funderat kring punkterna från Del 1, så återstår att bestämma; ska du fortfarande skaffa får? har du en rimlig plan som gör förfarandet schysst för både dig, djuren, naturen och människorna omkring dig?

Om svaret är nej – fortsätt fundera, för någonstans fanns det ett varför när du började fundera kring att skaffa får. Och fanns det inte det, så ägna dig åt något annat.

Kanske ska du bjuda in en djurägare att beta marken som du har tillgänglig? Kanske ska du åka till en fårgård på semester? Eller anmäla dig som stand-in hos någon fårägare i närheten? Kanske behöver du slå dig ihop med andra som också vill ha får?

Var kreativ! Att äga får och själv stå ansvarig för deras välmående, är inte alltid det självklara svaret på en längtan efter djur i landskapet.

Men om du kommit fram till att; ja, jag har en schysst och rimlig plan för att skaffa mig några får och det är det jag vill- då är det dags att skrida till handling.

Till att börja med behöver du ett SE-nummer. Det fixar du på jordbruksverkets hemsida. Där finner du även regler kring journalföring, mått i stallbyggnader och liknande, vilket kan vara bra att känna till.

Sen kommer vi till det här med prylar och manicker kopplat till fårskötsel. Ska man hård-dra det, så behöver du inga prylar och manicker för fårskötsel – de gör sin grej ändå, som de fantastiska djur som de är med sina naturliga insikter om vad som är deras uppgift här på jorden.

Men det går inte att komma ifrån att stängselgrejer troligtvis underlättar ditt liv som fårskötare, utifrån det samhälle som vi lever i idag. Alla vill inte ha en grupp betande får i sin trädgård, hur osannolikt det än låter.

Vilket stängsel du ska ha, är avhängt med dina resurser, ditt sammanhang och ditt varför. Du kan ha gärdesgård, eltråd, fårnät, stenur, staket eller egentligen vad som helst.

Själv har jag valt flexinät, eftersom jag vill kunna flytta runt fåren på olika marker på ett relativt enkelt sätt och inte vill använda mig av permanenta stängsel eftersom det helt enkelt inte passar in för mitt syfte med fårflocken.

Vi föredrar att använda den här varianten, där vertikalerna är något stabilare. Finns att köpa på random firma som säljer utrustning för får.

Flexinät eller eltråd ska användas tillsammans med ett elaggregat. Dels för att hålla rävar och annat otyg utanför hagen, men också för att de nyfikna fåren inte ska ge sig på att undersöka nätet onödigt mycket – då kan de trassla in sig och komma till skada. Det kan hända även om du har el på flexinätet/stängslet, men jag vill påstå att risken minskar.

Så här har vi löst el-delen; ett enkelt aggregat från närmaste butik med minsta gnutta gårds-inriktning, ett batteri och ett jordspett gjort av armeringjärn. Jordspettets placering och dess yta med jord-kontakt är av stor betydelse för att få upp spänningen i stängslet. Ju mer jordkontakt och ju fuktigare mark – desto bättre. Fler spett kan behövas för att uppnå önskad effekt, beroende av hur det ser ut där du ska vara.

Om det är mycket högt gräs så kan du behöva slå av det där stängslet ska sitta för att undvika att gräset sänker spänningen i staketet, men även för att det inte ska bildas hålrum under stängslet som djur kan krypa in/ut genom.

Min upplevelse är att det kan vara lite besvärligt att arbeta med dessa flexinät i terräng med mycket sly och kvistar eller väldigt ojämn mark, vilket kan vara bra att känna till.

Observera att det är olika aggregat om du ska ansluta till ett batteri eller elnätet, finns även kombinerade aggregat, vilket kan vara bra att tänka på vid inköp.

Sen ska du köpa får också. Vilken typ av får du ska ha, är också avhängt med ditt varför. Alla får betar och ger kött när de slaktas. Men har du ett intresse för att arbeta med ullen så kan det påverka vilken ras du ska leta efter. Det kan vara en riktigt djungel där varje fårägare hävdar sitt egets val förträfflighet. Vilket det också är – efter deras sammanhang och önskningar om tillvaron.

Och det är väl mycket det som jag tycker är viktigast att fundera på när man känner ett sug efter att sätta får på sina marker – varför? vad är syftet? Hur ser ditt sammanhang ut, och vad har du för resurser? Svaren på de frågorna leder dig i rätt riktning. Kombinera det med att lyssna till andras erfarenheter likväl som du behöver fundera kring om de sanningarna är applicerbara i ditt sammnahang.

Och kom ihåg – ingenting kommer bli precis som du förväntar dig. Du kommer behöva lösa plötsligt uppkomna utmaningar, och det kommer kosta framför allt tid och engagemang. Och däremellan kommer det vara helt fantastiskt. Lycka till!