Jag vill härmed offentliggöra att jag tänker tilldela Knas-Katten en tapperhetsmedalj. Motivering lyder som följer;

För dina tappra och tålmodiga insatser som lekfarbror, gosedjur och allmän underhållare i tandsprickningstider, vill vi härmed tilldela dig denna tapperhetsmedalj. Detta som ett tack för att du offrat öron, päls, svans och morrhår i jakten på det klingande barnskrattet som under en tid legat dolt i dimman av de upplevelser och känslor som tandsprickning frambringar. Så som en uppmuntran inför fortsatt framtida samarbete, vill jag härmed överlämna denna tapperhetsmedalj som du bör bära med stolthet. Dina insatser har varit ovärderliga – tack.