Som jag nämnt tidigare så är jag självutnämnd projektledare i vårt återvinning-när-den-är-som-bäst-projekt. Och kanske är det där problemet ligger. En ledare ska ju utses genom demokratisk process bland alla inblandade, för att det ska vara optimalt.

Hur som helst så följer projektet inte riktigt tidsplanen längre. Vi har halkat efter. Inte för att vi har någon absolut deadline som är livsviktig, men jag trodde nog vi skulle hunnit bra mycket längre.

Det behövs ingen närmare eftertanke för att konstatera att denna försening till stor del beror på min stökiga medarbetare, Knas-katten. Iallafall enligt min version. Han följer inte riktlinjer, bryter mot normer och är lite för burdus i sitt förfarande. Allt arbete kan inte bestå av practical jokes, men han vill inte riktigt lyssna till det örat.

Får ta upp det på lördagsmötet med samtliga medarbetare i projektet. Förhoppningsvis hittar vi någon lösning för att så smidigt som möjligt åstadkomma vårt gemensamma mål. Förtsättning följer.