Under andra halvan av 1600-talet låg skogen tät och orörd över de böljande bergen i Grangärde socken, Dalarna. Skogens möjligheter till arbete och brödföda, lockade hit människor från nuvarande Finland, där skogstillgångarna tröt i takt med att befolkningsmängden ökade. I en sluttning på det böljande berget beslutade dem att slå sig ner för att bygga sina liv. Med svedjebruk och skogbruk, envishet och överlevnadsinstinkt, lyckades de lägga grunden för framtida generationers levnadsviste. Medan generationerna avlöste varandra, växte en by fram i sluttningen på berget. Skogen brukades, kolmilorna pyrde och stenrösena växte i takt med att åker- och odlingsmarker anlades. Detta var under 1700-1800-talet då enbart muskelkraft från människa och djur fanns att tillgå. När vi ser på dessa marker idag och tänker på allt arbete som ligger bakom etableringen av mänskligt liv i dessa skogsbygder, så är det svårt att inte känna stor ödmjukhet och respekt för de människor som gjort det möjligt för oss att leva och bruka marken här.

Slaktarn´s Gård har anor från slutet av 1700-talet, då fanns här ett kolartorp som med tiden utvecklades till en mindre gård. Vid denna tid var området ett svedjefall som uppodlades och benämndes då som Fallet, vilket bestod av flera olika hemmanet.

Under senare delen av 1800-talet och början 1900-talet, började gården där vi nu bor benämnas som Slaktarn´s. Detta till följd av att gårdens ägare åtog sig uppdraget som bygdens slaktare, och även hans son efter honom. Sonen blev i bygden känd som Slaktar-August, en innovativ och handelskraftig man som under 1920-talet försåg byn med elektricitet via sitt vindkraftverk som var uppfört på gården. Hit fick byns hushåll komma och ladda sina batterier som vid mörkrets infall skulle ge ljus åt kökslampan och den samhällsviktiga radion. Stommen till vindkraftverket utgör idag utkikstorn högst uppe på Kullen-berget och ger besökare milsvid utsikt över de vackra omgivningarna. Vingarna till vindkraftverket finns fortfarande kvar i en av gårdsbyggnaderna.

Slaktar-August uppförde under 1930-talet ett slakteri och en rök, som än i dag står kvar på gården. Här fanns även en enklare affär, inhyst i en av ladugårdslängorna, och även den finns kvar.

När Kristina och Magnus flyttade till gården var det en självklarhet att låta gårdsnamnet Slaktarn´s leva vidare. Det är med stolthet som vi nu bygger vidare på den historia som Magnus förfäder påbörjade för över 200 år sedan. Historien om Slaktarn´s gård – hoppas du vill följa med oss på den resan!