Projekt takomläggning är avslutat och nästa pularprojekt här hemma på gården har påbörjats. Så den outtröttliga snickaren har byggt en busskur. Oerhört nödvändig byggnation, för ska man vänta på bussen här ute – ja, då lär man få vänta. Och då kan det ju vara bra att ha en kur att söka skydd i mot regn och rusk, blåst och sol. 
Kanske blir nästa steg att bygga en buss också, eftersom en sådan aldrig har skådats här ute. Återstår att se.