Vi kommer ha en extra omgång med köttförsäljning nu under våren, med utlämning den 22 mars. Information och möjlighet till bokning, hittar ni på den här länken; Köpa nötkött? – Slaktarn´s Gård

I vanliga fall brukar vi inte ha köttutlämningar på våren, utan det här är en extra omgång och troligtvis en engångsföreteelse. Anledningen är att vi inför kommande säsong har tillgång till mindre mark, vilket innebär att vi behöver minska besättningen. Detta innebär också att tillgången på nötkött inför höstslakten kommer att minska.

Men ni har ju redan haft extra köttutlämning för ett par månader sedan – blir det några djur kvar?

Ja, det blir djur kvar, men färre än vad vi hade förra säsongen. Ni kommer heller inte se dem på alla ställen som ni är vana vid, och de kommer även dyka upp på nya ställen.

Men jag har ju en del mark som jag mest putsar av för att de inte ska växa igen – kan det vara något för korna?

Kanske. Du får gärna ta kontakt med oss, så tittar vi på det hela tillsammans. Det behöver heller inte vara åkermark – korna betar gärna andra typer av marker och är fantastiska verktyg för att forma ett vackert landskap som ger livsmöjligheter och mångfald för både växter, djur, fåglar, svampar och insekter.

Här hemma planerar vi för att använda dem mer i vår skog. Dels för att minska behovet av röjning, samtidigt som vi vitaliserar marken och möjliggör för fler arter att trivas här.

Jag gillar det ni gör men jag har tyvärr varken tillgång till mark eller har möjlighet att köpa kött – finns det något sätt jag ändå kan hjälpa er på?

JA! Du kan prata om det arbete vi gör och det kött vi säljer, så når det förhoppningsvis fram till de som har mark och som vill köpa kött. Du kan även fortsätta att läsa min blogg, ge kommentarer och sprida det jag skriver. Du kan vinka åt oss när vi är ute i markerna, och byta några ord när du möter oss vid vägen. Du kan stanna upp och titta på djuren, och kontakta oss om något verkar konstigt eller om du bara vill berätta om vad du såg. Du kan plocka upp skräp som tinar fram i dikena, så det slipper hamna i djurens magar. Du kan hålla koll på vilka fåglar och övrigt vilt som trivs tillsammans med korna. Det finns så mycket som vi kan göra tillsammans.

Och det fina är, att det är så mycket av det här som redan görs, och det är jag innerligt tacksam för.