Hörru du SlaktarStina, du babblar på om Regenerativt lantbruk titt som tätt, men nu får du faktiskt förklara för mig vad det är!

Regenerativt lantbruk definieras som möjliggörandet av högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen, genom att mänskliga behov tillfredsställs effektivt”. För den oinvigde kan formuleringen lätt uppfattas som förvirrande och otydlig, och kanske en aning provokativ. Men när man börjar förstå tänket, så inser man snart hur komplett och genial definitionen är.

Ja men nu tjabblar du ju bara ännu mer – jag vill veta vad det innebär!

Om vi utgår från ordet regenerativ, så betyder det att återbilda, pånyttföda, förbättra. Ett bruk av naturen är regenerativt om det över tid förbättrar vattencykel, näringskretslopp, artsamspel och energiflöde i ekosystemen. Dessa fyra processer är de fyra grundpelare som allt liv vilar på, och deras gemensamma knutpunkt är matjorden.

När vi producerar mat, så kan vi antingen göra det på sätt som utarmar och försämrar flödet i dessa processer som gör matproduktionen (och våra egna liv) möjlig, eller så kan vi göra det på sätt som stärker dessa processer som gör matproduktion (och våra egna liv) möjligt.

Hur vet man det då, om man stärker eller försämrar de här ekosystemprocesserna?

Man kan lära sig observera hur väl de olika processerna fungerar i det landskap där man verkar och sen se hur det utvecklar sig från år till år. Exempelvis är koskit som ligger kvar efterkommande sommar, ett tecken på att det finns förbättringspotential i näringskretsloppet, dvs naturens nedbrytningsprocesser.

Vill man göra det mer objektivt, så är EOV (Ecological Outcome Verification) ett fantastiskt verktyg. Det ger svart på vitt om det du gör med dina marker, regenererar ekosystemens livsgivande processer, eller om de degenererar dem. Om du vill läsa mer om när vi gjorde de mätningarna hos oss i somras, så kan du läsa om det här. Vill du veta mer om själva utförandet, så kontakta mig så kan jag ge dig kontaktuppgifterna till de ansvariga här i Norden.

Låter ju jävligt krångligt med massa processer, vattencykler, näringskretslopp och grejer. Hur många år på universitet behöver man för att förstå det där?

Inga. Du har läst om samtliga i grundskolan, men troligtvis har du inte lärt dig hur dessa hänger ihop och bildar förutsättningarna till att vi kan leva på den här planeten. Det handlar om vattnets kretslopp, om hur biologiskt material bryts ner och blir näring till nytt liv, om symbiosen mellan olika arter och fotosyntes. Helt osvårt egentligen, men troligtvis har ingen visat dig hur det ser ut i praktiken.

Vill du lära dig mer om det, så är du välkommen att följa med mig ut i markerna!

Jaja, men kan du bara säga vilka metoder som är regenerativa?

Nej, det kan jag inte. Allt är beroende av sammanhanget och förutsättningarna. Det som är rätt för mig, kan bli helt fel hos dig. Tänk dig exempelvis en hammare – den är fantastisk om du är snickare och ska bygga ett trähus. Men sätt den i handen på en treåring, i ett växthus och den är inte lika fantastisk längre. På samma sätt är det med kor. Eller får. Eller hönor. Eller en traktor. Eller olja. Eller ett rep. Eller vilken annan resurs som helst – sammanhanget och hur den hanteras är avgörande om det är något positivt eller negativt.

Usch vad jobbig du är. Jag ville ju bara veta vad regenerativt lantbruk är, så jag vet vart jag ska börja.

Börja med att bekanta dig med ”Holistic Management”, som av många räknas som nyckeln till ett regenerativt lantbruk. Namnet kan översättas till ”Helhetlig drift och förvaltning” och används för att fatta beslut som tar ansvar för både människorna, naturen och ekonomin i alla delar av driften.

Detta betyder att du lättare kan göra val som regenererar matjorden, matproduktionen, ger biologisk mångfald, starkare lokalsamhälle – ja, du regenererar hela landskapet! Samtidigt som du uppnår god ekonomisk utveckling och högre livskvalité.

Ojdå, det låter ju lite för bra för att vara sant. Men mig lurar du inte! Om det nu är så bra, varför använder inte alla det?

Ja, det undrar jag också. Jag gör mitt bästa för att Holistic Management ska implementeras hos så många människor som möjligt.

Vad fint att du kämpar med något som du vill uppnå. Men jag är inte lantbrukare, så mig behöver du inte bry dig om.

Men du äter mat, eller hur? Och behöver rent vatten, syre och vill må hyffsat bra och ha det hyffsat gott fram tills du dör?

Ja, jo……

Så när tog du senaste ett beslut som stärkte naturen (den som gör ditt liv möjligt), människan (dig själv och relationerna till de du bryr dig om) och ekonomin – samtidigt?

Äh, men det gör jag varje dag, jag är ju ändå människa – jordens mest intelligenta varelse!

Det säger du? Människan är den enda varelse som just nu lever genom att förstöra sina egna (och andras) livsbetingelser. Inte särskilt intelligent i mina ögon. Vi gör det inte medvetet, men det blir resultatet av hur evolutionen lärt oss att ta beslut. Men när utmaningarna inte längre handlar om att döda en mammut för att få mat, eller undfly ett lejon för att överleva, så behöver även vårat beslutsfattande utvecklas. Och allt det som vi kallar utveckling, individuellt och samhällsmässigt, behöver ta beslut som överblickar och stärker både naturens livsgivande processer, vårt sociala sammanhang och vårt ekonomiska sammanhang – samtidigt.

Och det gör vi inte idag, för då hade inte mänskligheten stått inför de utmaningar som vi nu gör.

Men faaaan vad analytisk och djup du ska envisas med att vara. Här kommer man och frågar lite snällt om Regenerativt lantbruk och så drar du upp evolutionen, beslutsfattande och världens utmaningar! Hur svårt ska det vara- låt mig bara, kortfattat, få veta vad Regenerativt lantbruk handlar om!?

Okej. Regenerativt lantbruk handlar om;

  • att förstå samspelet mellan arter i naturen
  • läsa av och styra utvecklingen av landskapet
  • möjliggöra för biologisk mångfald
  • Stärka microlivet i jorden
  • Stärka kolets kretslopp
  • Stärka vattnets kretslopp
  • Skapa ett bättre liv för dig själv
  • Öka produktiviteten på gården
  • Förbättra din ekonomi
  • Ta bättre beslut

Äntligen – tack!

Varsågod.