Om ingen annan vänder på mig så får jag väl lov att göra det själv. Det här ska egentligen inte Knådden kunna ännu. Men det vet han inte om själv, så därför gör han det ändå.